fbpx

Tags: science

Neural networks 0

Neural networks

But what *is* a Neural Network? Gradient descent, how neural networks learn? What is backpropagation really doing? Backpropagation calculus.

0

Bell’s Theorem The Quantum Venn Diagram Paradox

  Bells theorema of de stelling van Bell is een naar John Bell genoemde stelling, die vereenvoudigd zegt dat kwantummechanica niet verklaard kan worden door verborgen lokale variabelen. Nauwkeuriger: iedere ‘klassieke’ theorie die gebruikmaakt van lokale, realistische (dat wil zeggen niet-stochastische) variabelen geeft...